Učitelé podle oborů

Učitelé podle oborů
Zobrazit navigaci

Učitelé podle oborů

Oddělení klavírní a pěvecké:

Jméno: Nástroje: E-mail: Rozvrh hodin:
MgA. Sečanská Novotná Klára – vedoucí oddělení klavír, sólový zpěv, hlasová průprava, korepetice zus.secanska@seznam.cz

Mgr. Drábková Lucie, dipl. um. klavír zus.drabkova@seznam.cz

Mgr. Homolková Marie klavír zus.homolkova@seznam.cz

Jandová Jindřiška klavír, korepetice zus.jandova@seznam.cz

Mgr. Míčková Jaroslava klavír zus.mickova@seznam.cz

Šariská Václava, dipl. um. sólový zpěv zus.sariska@seznam.cz

Mgr. Vaščilková Petra, DiS. klavír, korepetice zus.vascilkova@seznam.cz

Oddělení strunné a dud:

Jméno: Nástroje: E-mail:
Rozvrh hodin:
Bedřichová Petra, dipl. um. – vedoucí oddělení housle, viola zus.bedrichova@seznam.cz

Baránková Marika, DiS. kytara zus.barankova@seznam.cz

Fryč Jiří, DiS. kytara zus.fryc@seznam.cz

Pelán Josef kytara zus.pelan@seznam.cz

Mgr. Ředina Patrik Kontrabas, dudy zus.redina@seznam.cz 
Spišská Martina violoncello, kytara reditelka-zus-strakonice@cmail.cz

Srnka Pavel kytara, el. kytara, basová kytara zus.srnka@seznam.cz

Mgr. Šabek Bohuslav dudy zus.sabek@seznam.cz

Mgr. Šabková Alena violoncello zus.sabkova@seznam.cz

Mgr. Vlčková Julie, DiS. housle, dudy zus.vlckova@seznam.cz

Oddělení dechové dřevěné:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Miroslav Lukeš – vedoucí oddělení klarinet, saxofon, zobcová flétna zus.lukes@seznam.cz

Karas Petr, DiS. klarinet, saxofon, zobcová flétna zus.karas@seznam.cz

Mráz Lubomír, dipl. um. klarinet, saxofon, zobcová flétna zus.mraz@seznam.cz

Nováková Lenka, DiS flétna, zobcová flétna zus.novakova@seznam.cz

Reitmaier Pavel, dipl. um. klarinet, saxofon, flétna, zobcová flétna zus.reitmaier@seznam.cz

Oddělení dechové žesťové a bicí: 

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Mgr. Josef Pilný, DiS – vedoucí oddělení trubka, zobcová flétna zus.pilny@seznam.cz

Čekan Oto, dipl. um. pozoun, tenor, tuba zus.cekan@seznam.cz

Kopřiva Roman trubka zus.kopriva@seznam.cz

Novotný Jan, dipl. um. bicí nástroje zus.novotny@seznam.cz

Zetek František trubka, tenor zus.zetek@seznam.cz

Oddělení EKN a akordeon:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Roman Kopřiva – vedoucí oddělení klávesy zus.kopriva@seznam.cz

Váchová Ivana akordeon, klávesy zus.vachova@seznam.cz

Pěvecký sbor:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Mgr. Miková Marcela
zus.mikova@seznam.cz

PHV a hudební teorie: 

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Baránková Marika, DiS. Přípravná hudební výchova zus.barankova@seznam.cz

Karas Petr, DiS.  Hudební ateliér zus.karas@seznam.cz

Mgr. Pilný Josef Hudební nauka zus.pilny@seznam.cz

Martina Spišská Příprava na studium reditelka-zus-strakonice@cmail.cz

Mgr. Šabková Alena Hudební nauka zus.sabkova@seznam.cz

Oddělení výtvarné:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
PeadDr. Lískovcová Jarmila

zus.liskovckova@seznam.cz

Mgr. Luhanová Pavla
zus.luhanova@seznam.cz

Mgr. Schwarzová Ivana

zus.schwarzova@seznam.cz

Mgr. Uhriková Dita

zus.uhrikova@seznam.cz

Urbanová Blanka, Dis.

zus.urbanova@seznam.cz

Oddělení taneční:

Jméno: Skupiny E-mail: Rozvrh hodin:
Čižinská Aneta starší žáci od 3. ročníku zus.cizinska@seznam.cz

Srnková Kateřina PTV, 1. a 2. ročník

Oddělení literárně dramatické:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Mgr. Křešnička Ivan
zus.kresnicka@seznam.cz