Historie školy

Historie školy
Zobrazit navigaci

Historie školy

V první polovině 20. století u nás začaly hojně vznikat hudební školy. A tak po vzoru jiných měst zřídila rada města Strakonice 1. listopadu 1939 „Městskou hudební a pěveckou školu“.Oficiální statut však získala až 1. dubna 1940. Zpočátku zde působili pouze dva učitelé, a to Antonín Vychodil a Ema Kepková. A. Vychodil učil hru na housle a zastával funkci ředitele, E. Kepková vyučovala zpěv a klavír. V té době školu navštěvovalo 12 žáků (7 na housle, 4 na klavír a 1 na zpěv).

Až do roku 1952 byla E. Kepková jediným pedagogem na škole. Vzhledem k vysokému počtu klavírních žáků, vyučovala i sama žákyně pěveckého a klavírního oddělení Marie Němcová.

V lednu 1952 se škola opět stěhovala, tentokrát do budovy Rolnické školy, později Mateřské školy Plánkova. V dubnu téhož roku se stal ředitelem školy bývalý houslista a dirigent z rozhlasu Zdeněk Blažek. V únoru 1953 byla škola přesunuta do budovy strakonického zámku, kde sídlí dodnes.

S narůstajícím počtem žáků a zvyšujícím se zájmem o další nástroje, vznikly v 60. letech harmonikový soubor Vladislava Vondráka, houslový soubor Bohumila Kotmela a dechový orchestr Ladislava Roma. V roce 1970 se škála souborů ještě rozrostla o Dudáckou muzika Vojtěcha Hrubého. Dudáckou muziku v 80. letech převzal pod svá křídla Bohuslav Šabek. Po odchodu Ladislava Roma v roce 1992 do důchodu, přebírá o pár let později vedení Dechového orchestru František Zetek.

Škola několikrát vystřídala své působiště. Nejprve sídlila v tehdejší měšťanské škole, později ZŠ Lidická, po schválení v roce 1940 se přemístila do rodného domku F. L. Čelakovského.

Ve školním roce 1940 – 1941 se konalo první veřejné vystoupení v sále kina Nový svět. Následně získala škola tři místnosti v budově tehdejší Okresní hospodářské záložny na Velkém náměstí. Výuka probíhala, i přes velké obtíže, po celou dobu války.