Současnost školy

Současnost školy
Zobrazit navigaci

Současnost školy

Hudební škola ve Strakonicích se během 80 let své působnosti rozrůstala jak o žáky, tak i o pedagogy, přechodně měnila i své působiště.

V roce 2002 vzniká pěvecký sbor Fere Angeli pod vedením O. Říhové. Od roku 2004 převzala vedení sboru Marcela Miková. V roce 2003 se počet souborů a orchestrů rozrostl o L – Band Miroslava Lukeše a o pět let později ještě o keltský soubor Ádh Mór pod vedením Pavla Reitmaiera.

V současné době vyučuje vZUŠ Strakonice 35 pedagogů, z nichž mnozí jsou též bývalými žáky školy (Petra Bedřichová, Jindřiška Jandová, Alice Janotová, Petr Karas, Ivan Křešnička, Miroslav Lukeš, Jaroslava Míčková, Lubomír Mráz, Jan Novotný, Josef Pilný, Pavel Reitmaier, Klára Sečanská Novotná, Ivana Schwarzová, Alena Šabková, Bohuslav Šabek, Ivana Váchová).

V posledních letech sídlí škola ve dvou budovách – v budově v ulici Kochana z Prachové 263 a v budově strakonického zámku. Má 750 žáků a vyučuje se zde ve čtyřech uměleckých oborech.

Od počátku svého působení byla škola centrem kulturního a uměleckého dění.